Apel pentru Cadrele Didactice de la UBB: Comunități de Învățare EUTOPIA

Apel pentru Cadrele Didactice de la UBB: Comunități de Învățare EUTOPIA

Suntem în plină desfășurare a celei de-a doua runde de competiții pentru noile comunități de învățare Integrated Connected Communities în cadrul alianței universitare EUTOPIA.

Amintim că lansarea competiției a avut loc la nivelul UBB pe 15 noiembrie, iar termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 19 februarie 2024, ora 23:59. Depunerea se face în spațiul dedicat de pe platforma MS Teams a UBB, în Grupul “Eutopia-Learning Communities” (cod de acces: a65pudf).

Aplicația constă într-un “Letter of Commitment” și un CV al cadrelor didactice care depun aplicația. Capitolul C al scrisorii de angajament conține informații despre partenerii EUTOPIA cooptați în aplicație (minim doi). Este important ca acești parteneri să fie informați și să fie de acord cu cooptarea lor. Recomandăm trimiterea scrisorilor către viitorii parteneri și către Local Facilitator, conform listei atașate (mai jos). (Notă: facilitatorul local oferă asistență locală în cadrul universității sale.)

În secțiunea “Files” a grupului MS Teams menționat anterior, veți găsi materialele prezentate la lansarea competiției, formularul “Letter of Commitment” și lista facilitatorilor locali, precum și alte materiale informative. EUTOPIA este deja implicată în 40 de comunități de învățare diferite, iar informații despre acestea sunt disponibile pe site-ul alianței: https://eutopia-university.eu/.

Vă încurajăm să participați activ și să contribuiți la creșterea impactului comunităților de învățare EUTOPIA.

COMUNITĂȚILE CONECTATE EUTOPIA: PE SCURT

Comunitățile Conectate (CC-uri) sunt elementele de bază ale abordării EUTOPIA pentru împuternicirea cunoștințelor în cadrul Inițiativei Universitare Europene EUTOPIA MORE Erasmus+ (2022-2026). CC-urile sunt inspirate de rezultatele fostelor Comunități de Învățare Conectate (CLC) și Comunități de Cercetare Conectate (CRC) rezultate în urma fazei pilot a EUTOPIA (2019-2022).

CC-urile de astăzi sunt rețele tematice integrate în care profesorii, cercetătorii și studenții cooperează în activități de cunoaștere trans-campus. Ele nu impun schimbări, ci își propun să consolideze practicile bune existente în învățarea bazată pe provocări și cercetare, creând interconectivitate între universități la nivel european.

CC-urile se aliniază la viziunea alianței EUTOPIA cu privire la deschidere și își propun să elimine diviziunile tipice care caracterizează încă academia:

  • Conectarea academia și societatea: focalizându-și activitățile de cunoaștere pe provocările cheie din societate, implicând astfel părți interesate dintr-o gamă largă de activități în lumea afacerilor, sectorul public și organizații culturale.
  • Predare și Cercetare: participanții își combină experiența în predare și cercetare pentru a testa diferite formate de cooperare trans-campus; astfel, ei generează impact care depășește experiența ad-hoc a personalului și studenților implicați.
  • Includere: se așteaptă ca CC-urile să deschidă activitățile lor de cunoaștere către o gamă largă de cursanți potențiali, utilizând formate flexibile și/sau mixte pentru cooperare trans-campus.

Bazându-se pe criteriile enumerate, universitățile EUTOPIA își vor nominaliza candidații pentru a acționa ca lideri într-o viitoare comunitate conectată. Acești lideri sunt membri permanenți ai personalului existent în una dintre universitățile alianței și sunt dispuși și motivați să se conecteze cu parteneri/colegi care lucrează la teme similare în celelalte universități ale alianței EUTOPIA.

În timpul unei perioade de incubare, liderul și partenerii trec gradual de la partajarea resurselor la implementarea activităților de cunoaștere conectate trans-campus, cu sprijinul echipei centrale EUTOPIA. Echipa centrală organizează întâlniri regulate cu liderii și partenerii din fiecare comunitate conectată. Aceștia încurajează continuu personalul și studenții să participe și să raporteze despre dezvoltările din comunitatea lor în timpul perioadei de incubație. Monitorul central adună informațiile și asigură un spațiu online comun pentru colaborare.

O Comunitate Conectată poate avea o gamă largă de impacturi, cum ar fi: expunere internațională, acces mutual la date și infrastructură specializată, sinergie și complementaritate în predare, participare comună la apelurile pentru schemele de finanțare (inter)naționale, potențial pentru publicații, etc.

La sfârșitul perioadei de incubare, colegii implicați în parteneriat evaluează activitățile conectate pe care le-au dezvoltat și prioritizează formatele cu valoare adăugată pentru personal și studenți. Comunitatea poate opta apoi pentru mai multe căi către sustenabilitatea eforturilor lor, cum ar fi: integrarea în ofertele academice existente, continuarea cooperării la nivel de studii sau în programe de cercetare comune destinate să stimuleze inovația în învățământul superior și în zona de cercetare.

La final, cooperarea de succes a Comunității Conectate va fi integrată în cadrul instituțional al unui Colegiu și Institut EUTOPIA.

Lista persoanelor “Local Facilitator” la nivel de alianţă Universitară EUTOPIA (21.Dec.2023)

1. BBU: Alexandra Csavdari; alexandra.csavdari@ubbcluj.ro
2. VUB: Els Decoster; els.decoster@vub.be
3. TUD: Kerstin Le Merdy; kerstin.le_merdy1@tu-dresden.de
4. UGOT: Andreea Maris; andreea.maris@gu.se
5. UoL: Zarja Mursic; Zarja.Mursic@uni-lj.si
6. UNIVE: Laura Cappellesso: lacappe@unive.it
7. UoW: Melina Delmas; Melina.Delmas@warwick.ac.uk
8. CY: Tomy Quenet; tomy.quenet@cyu.fr
9. UPF: Carmen Perez Vidal; carmen.perez@upf.edu
10. NOVA: Carolina Pereira; carolina.pereira@unl.pt