Eutopia | Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

EUTOPIA_HEALTH

Sprijinirea universităților din alianța EUTOPIA pentru a promova excelența academică în domeniul sănătății.

Context

Provocările din domeniul sănătății necesită integrarea cunoștințelor și comunicarea între specialiști din diferite domenii legate de sănătate pentru a dezvolta soluții eficiente.

Inițiativa EUTOPIA_HEALTH, lansată în ianuarie 2024, își propune să creeze un cadru nou și inovator pentru gestionarea academică integrativă a domeniilor științifice legate de sănătate, facilitând schimbări în peisajul academic din zona europeană de cercetare printr-o transformare instituțională cuprinzătoare.

Proiectul vizează în principal trei țări de Lărgire (România, Slovenia, Portugalia) ale Alianței EUTOPIA, care au avut tradițional întârzieri în domeniile legate de sănătate, încercând să depășească disparitățile de finanțare și publicare și să conducă excelența academică și inovația în aceste domenii critice.

Obiective

 • Proiectul își propune să sporească transformarea instituțională prin consolidarea capacității de gestionare a cercetării și inovării legate de sănătate și actualizarea și adaptarea strategiilor și politicilor de gestionare a cercetării și inovării în cadrul instituțiilor de învățământ superior din Lărgire ale consorțiului de proiect în conformitate cu principiile reformei europene de evaluare a cercetării.
 • Se va stabili o rețea de cercetare și inovare concentrată pe sănătate prin Comunitățile de Cercetare în Sănătate Conectată, care vor beneficia de formare inter/transdisciplinară, mobilitatea cercetătorilor la început de carieră și finanțare inițială pentru colaborări în cercetare, toate centrate în jurul provocărilor legate de sănătate.

Parteneri

 • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (România) – coordonator
 • Vrije Universiteit Brussels (Belgia),
 • Universitatea Ca’Foscari din Veneția (Italia),
 • CY Cergy Paris Université (Franța),
 • Universitatea din Gothenburg (Suedia),
 • Universitatea din Ljubljana (Slovenia),
 • Universitatea NOVA Lisbon (Portugalia),
 • Universitatea Pompeu Fabra-Barcelona (Spania).
 • Universitatea Warwick (Regatul Unit) – partener asociat

Rezultate așteptate

Prin utilizarea abordărilor integrate și transdisciplinare și implementarea unor căi de carieră academice flexibile în domeniul sănătății, proiectul se concentrează pe crearea unui ecosistem de inovare în sănătate care să facă legătura între comunitățile de cercetare în sănătate și societate, partenerii de afaceri și formulatori de politici, prin integrarea practicilor științifice deschise, cetățenești, incluzive și colaborative și traducerea cercetării în soluții adaptate de inovare socială.

Proiectul EUTOPIA_HEALTH, prin activitățile sale cuprinzătoare, va avea un impact pozitiv asupra realizărilor de cercetare și inovare, a excelenței în cercetare, a vizibilității internaționale și a ratei de absorbție a finanțării a instituțiilor de învățământ superior din consorțiul de Lărgire și întreaga Alianță EUTOPIA.


 • HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03
 • Tip de Acțiune: HORIZON-CSA (Acțiuni de Coordonare și Suport)
 • Începerea proiectului: 1 ianuarie 2024 Durată: 60 de luni
 • Buget: 4.999.960 EUR
 • Coordonator: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (România)
 • Parteneri: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (România), Vrije Universiteit Brussels (Belgia), Universitatea Ca’Foscari din Veneția (Italia), CY Cergy Paris Université (Franța), Universitatea din Gothenburg (Suedia), Universitatea din Ljubljana (Slovenia), Universitatea NOVA Lisbon (Portugalia), Universitatea Pompeu Fabra-Barcelona (Spania).
 • Partener asociat: Universitatea Warwick (Regatul Unit)